Samarbetspartners

Vi vill samarbeta med andra som delar våra värderingar när det gäller miljö- och hållbarhetsarbete.
Därför följer vi upp hur våra leverantörer arbetar med dessa frågor.

Om två likvärdiga leverantörer finns av en tjänst eller en produkt, väljer vi den som har det bästa miljöarbetet. Vi följer systematiskt upp våra leverantörers arbete på miljöområdet.

Våra uniformer

Scandress syr våra uniformer
Läs om Scandress hållbarhetsarbete och uppförandekod här.
BRA har samarbete med Swedish Stockings sedan december 2017:

S W E D I S H S T O C K I N G S — V Ä R L D E N S E N D A H Å L L B A R A S T R U M P B Y X M Ä R K E .
Strumpbyxor är en petroleumprodukt som oftast håller i en till två användningar. Därefter kastas de i soporna.
Swedish Stockings är tillverkare av hållbara strumpbyxor sedan 2013. Vi kombinerar hållbarhet med hög
kvalitet och designgrad. Genom Swedish Stockings återvinningsprogram kan du också återvinna dina gamla,
trasiga strumpbyxor.
Läs mer här

Den här sidan använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och anpassa innehåll i erbjudanden och reklam i våra digitala kanaler. Genom att använda vår webbplats godkänner du användandet av cookies.