BRA Hållbarhet

Vi arbetar sedan 2015 aktivt mot ett fossilfritt inrikesflyg, med ambitiösa mål, bland annat halvering av utsläppen från våra passagerare till 2025. Vi arbetar även mot målet – ett fossilfritt flyg år 2030.

Inom 12 år vill vi göra inrikesflyget fossilfritt.

BRA:s mål är att göra inrikesflyget fossilfritt till år 2030. Tillsammans med vår branschorganisation Svenskt Flyg och regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige har vi tagit fram en färdplan för hur det ska gå till som vi lämnat till regeringen.

Läs mer

Inrikesflyget står för 1 % av Sveriges koldioxidutsläpp.

Koldioxidutsläppen för inrikesflyg har legat på en relativt jämn nivå i decennier och är idag faktiskt aningen lägre än det var 1990, enligt Naturvårdsverket. Men det nöjer vi oss inte med, på BRA jobbar vi för att utsläppen ska minska ytterligare. Både med bränsleeffektivisering och med möjligheter att byta fossilt bränsle mot fossilfritt biobränsle. Målet är ett fossilfritt flyg år 2030.

Läs mer

Svenskt flyg släpper ut mindre koldioxid än vägtrafiken.

Det finns alltid flera sätt att presentera fakta. Vi skapar inte egna siffror, utan förlitar oss på offentliga källor med koll. Flyg: 2,8 miljoner ton koldioxid (allt flyg som startar från svenska flygplatser fram till första destination). Vägtrafik: 16,5 miljoner ton koldioxid (varav biltrafik 10,6 miljoner ton).

Läs mer

Flyget betalar för sina utsläpp.

Flyget betalar för sina koldioxidutsläpp genom utsläppsrättshandeln inom EU som heter EU ETS. Från år 2020 finns även ett globalt system med namnet CORSIA.

Mer information om EU ETS
Mer information om CORSIA

Restavfall från skogen kan försörja svenskt inrikesflyg med biobränsle

Den enskilt viktigaste frågan för att göra flyget fossilfritt är att byta flygets bränsle till ett nytt, hållbart bränsle. Alla flygplan kan idag tanka upp till 50% biobränsle. Enligt beräkningar från bland annat Luleå Tekniska Universitet kan restavfall från svenskt skogsbruk täcka behovet av biobränsle till inrikesflyget, utan att mer av skogen behöver avverkas. Idag finns tyvärr inte någon storskalig produktion av bränsle från skogsråvara, utan här krävs investeringar i en produktionsanläggning. Idag flyger vi på BRA med biobränsle som producerats av förbrukad frityrolja.

Läs mer

Biobränsle är ett bra sätt att minska flygets klimateffekt.

Biobränslet som BRA använder minskar de fossila CO2-utsläppen med cirka 70 procent, sett ur ett livscykelperspektiv.

Läs mer

Grönt är BRA

Världsnyhet: Välj själv om du vill flyga med biobränsle.
BRA är det första flygbolaget i världen som erbjuder biobränsle direkt vid biljettbokning. Biobränsle är ett tillval som görs vid bokning av resan. För 300 kronor extra kan alla som vill i dagsläget flyga med 100 procent biobränsle. Bränslet tillverkas enligt hårt kontrollerade metoder av förbrukad frityrolja.

Köp biobränsle

Flyga med biobränsle är inte klimatkompensation.

Det finns sedan länge många olika sätt att klimatkompensera sina flygresor via olika organisationer. Skillnaden mellan biobränsleflyg och klimatkompensation är att biobränsle inte tillför koldioxid till atmosfären. Den koldioxid som frigörs vid förbränningen av bränslet är samma som bränsleväxten har absorberat ur atmosfären under sin levnad. Klimatkompensation minskar inte själva utsläppen.

0,5 liter/mil är bränsleförbrukningen för din propellerflygresa.

Rakaste vägen mellan destinationerna och låg bränsleförbrukning på våra propellerflygplan innebär att bränsleförbrukningen i många fall är lägre än 0,5 liter/mil/passagerare. CO2-utsläppet per person blir då likvärdigt med att köra miljöbil mellan orterna.

Vi erbjuder företag att flyga med valfri mängd biobränsle.

Med ett Grönt Avtal för flygresorna görs alla bokade tjänsteresor med valfri mängd biobränsle. Som företagare bestämmer du själv hur mycket biobränsle som ska användas till alla era resor.

Gröna avtal

Byt bonuspoäng mot biobränsle.

Alla medlemmar i vårt bonusprogram Bra Vänner kan byta sina bonuspoäng mot biobränsle.

Läs mer

Vi investerar miljardbelopp i ny teknik.

Nya flygplan är dyra att köpa. Vi väljer de mest bränsle- och klimateffektiva flygplanen för regionalflyg när vi uppdaterar vår flygplansflotta. Halva flygflottan är helt nya, klimatsmarta propellerplan från ATR. Bytet minskade BRAs utsläpp med cirka 35 procent. Resten av flygplanen börjar vi byta ut år 2020. Nya jetflygplan som är tystare än de vi har idag.

Våra propellerplan skapar inga höghöjdseffekter.

Höghöjdseffekter, som innebär att kväveoxid och vattenånga släpps ut i atomosfären och har en värmande effekt på klimatet, kan uppstå när flygplan flyger på höjder över 8 000 meter. Så högt flyger inte våra propellerplan. De flyger på dryga 6 000 meters höjd.

På endast fyra av våra 26 inrikeslinjer görs begränsat antal minuters flygning på hög höjd.

Läs mer om utsläpp och hög höjd

Samarbetspartners
Läs mer om våra leverantörer och andra samarbetspartners
Köp biobränsle
Var med och bidra till att tanka våra klimatsmarta flygplan med biobränsle!
Hållbarhetsrapport 2017
Läs mer om vårt hållbarhetsarbete.

Dokument att ladda ner

Den här sidan använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och anpassa innehåll i erbjudanden och reklam i våra digitala kanaler. Genom att använda vår webbplats godkänner du användandet av cookies.